Home English

ВИПУСК 14 (90), 2000

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Кошовий В. В., Сорока С. А., Івантишин О. Л., Романишин I. M. Використання поляризаційних параметрів для виявлення впливу на іоносферу штучного акустичного збурення
5-8
Левицький О. Є., Івантишин О. Л. Кути приходу відбитої іоносферної радіохвилі при багатопроменевому поширенні
9-14
Кошовий В. В., Кривін Є. В., Левицький О. Є. Визначення класифікаційних характеристик дефектів методами ультразвукової луно-томографії
15-19
Нічога В. О., Дуб П. Б. Електрорушійна сила ідукційних давачів у полі струмів автоматичної локомотивної сигналізації
20-24
Джала Р. М. Електродинамічна модель трубопроводу з дефектом ізоляції
25-30
Тетерко А. Я., Гутник В. I. Модель системи первинний перетворювач-об'єкт контролю в обернених задачах вихрострумової дефектоскопії
31-36
Навровскі Р., Томчевскі А. Обчислення тривимірного розподілу електричного поля за допомогою крайового методу
37-40
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ

Яворсъкий I. M., Icaєв I. Ю., Маєвскі Я. Властивості дискретних компонентних оцінок характеристик нестаціонарних модульованих сигналів
41-46
Драбич О. П., Михайлишин В. Ю., Яворський I. М. Визначення періоду корельованості періодично корельованих випадкових процесів за допомогою коваріаційних перетворень
47-52
Заболотний О.В., Михайлишин В. Ю. Вібродіагностика підшипників кочення методами періодично корельованих випадкових процесів
53-58
Капустій Б. О., Коваль О. I., Мандзій Б. А., Надобко О. В. Оптимізація напруги живлення логічних елементів на комплементарних МДН-транзисторах за критерієм мінімуму роботи перемикання
58-61
Азаров I. В., Синицький Л. А. Дослідження стійкості двовимірних цифрових фільтрів другим методом Ляпунова
62-67
Тимощук П. В., Ліщенюк В. I. Синтез помножувача частоти гармонічних сигналів
68-72
Прудиус I. Н., Сумик М. М., Синявсъкий А. Т. Дослідження стійкості узгодженої обробки багатофазних сигналів до доплерівських зсувів частоти
73-77
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бухало О. П., Клим Б. П., Микитин Г. В., Почапсъкий Є. П., Федорів Р. Ф. Вимірювальні перетворення сигналу акустичної емiciї
78-82
Погребенник В. Д., Мельник М. М. Контроль напруги ліній електропередач та промислових енергоустановок
82-86
Бучма I. М. Диференціальний вимірювач різниці амплітуд інфранизькочастотних гармонічних сигналів з періодичним порівнянням
87-91
Сопрунюк П. М., Підгірняк Я. Є. Морський сенсор електричного поля
92-95
Бухало О. П., Драбич П. П. Вимірювач концентраціії горючих газів у повітрі
96-100
Свенсон О. М. Спучування земної поверхні - додатковий інформативний параметр у прогнозуванні землетрусів
100-104
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Воробель Р. А. Метод підсилення контрасту зображення з використанням нелінійних перетворень компонент гістограми
105-110
Опир Н. В. Еквалізація гістограм на основі апроксимаційної моделі сприйняття зображення
111-115
Воробелъ Р. А., Журавель I. M. Підвищення контрасту зображень за допомогою модифікованого методу кускового розтягу
116-121
Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Виділення папілярних ліній на багатоградаційних зображеннях дактилоскопічних об’єктів за допомогою профілів
121-124
Муравський Л. I. Використання трансформованих фазових масок у кореляційній системі ідентифікації оптичних міток
125-129
Бобицький Я. В., Лаба Г. П., Максименко О. П. Оцінка форми і характерних розмірів полімерних мікролінз за їx зображенням
130-133
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вербицький Т. 3., Iскерка І., Попов Б. О. Модель залежності швидкості поширення поздовжньої пружної хвилі в зразку породи від тиску та її застосування
134-137
Попов Б. О., Сущик К. В. Точність наближення функцією від раціонального многочлена
137-141
Кучинський Т. Б., Лукенюк А. А., Яцимірський М. М. Стиск даних у бортових системах обробки вимірювальної інформації
142-145
Кожан В. П., Деркач Б. Т. Високопродуктивні структури для множення поліномів
146-150
Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Огірко О. I., Луговий П. В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів
151-155
Деркач Б. Т., Кожан В. П., Кисіль Б. В. Підвищення ефективності роботи графічних баз даних
156-160

Поновлено: 14.04.2004