Home English

ВИПУСК 17 (93), 2002

Анотації

3MICT

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Бунь Р. А., Васильєв Є. Д. Б. Блажкевич - видатний вчений в галузі електротехніки (до 90-річчя від дня народження)
7-16
Базилевич Р. П. Алгоритми формальної декомпозиції складних електронних схем
17-22
Синицький Л. Рівняння Гамільтона консервативних нелінійних кіл та їх модифікація до дисипативних систем
23-26
Афанасенко М. П., Беркман Р. Я., Корепанов В. Е. Аналіз стійкості ферорезонансного режиму збудження магнетомодуляційного давача
27-34
Погрібний В. О., Рожанківський І. В., Лозинський В. І., Лютовскі 3. Компресія частотно-модульованих сигналів у змішаних форматах
35-40
Стахів П. Г., Рендзіняк С. Й., Крупський Б. І. Розрахунок динамічних режимів електронних кіл на багатопроцесорних обчислювальних системах
41-46
ПOЛЯ ТА СИГНАЛИ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Дорожовець М. М. Порівняльний аналіз розв'язування задачі томографії електричної провідності методами вузлових потенціалів та контурних струмів
47-52
Кошовий В. В., Гоштанар О. А. Електроімпедансна томографія в технічній діагностиці матеріалів
53-58
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Зайченко О. Ю., Зайченко Ю. П. Знаходження максимального потоку в мережах з режимом асинхронної передачі інформації
59-64
Заболотний О. В., Михайлишин В. Ю., Яворський І. М. Оцінка математичного сподівання поліритмічних часових рядів за методом найменших квадратів
65-70
Юзефович P. M. Когерентне оцінювання характеристик ритмічних сигналів за дискретною вибіркою
71-74
Мандзій Б. А., Бенч А. Я. Оцінка імовірності появи помилок та достовірності функціонування цифрових пристроїв з вбудованими схемами контролю
75-79
Марецький Ф. Математична модель неперервного вальцювання
80-84
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Івасів І. Б., Сопрунюк П. М. Обернена задача відтворення індикатриси зворотного розсіювання для напівциліндричного рефлектометричного сенсора дисперсного складу порошків
85-90
Нічога В. О., Остап О. П., Дуб П. Б. Шумове спряження індукційного давача сигналу з підсилювальним пристроєм
91-95
Трохим Г. Р. Особливості розвитку швидкісної дефектоскопії залізничних рейок
96-100
Марусенков А. А. Аналіз ферорезонансних процесів у послідовному колі збудження магнітомодуляційного перетворювача
101-106
Дикмарова Л. П. Визначення поляризаційного опору в місці дефекту ізоляції підземного трубопроводу під час безконтактних вимірювань струму
107-111
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Наконечний А. Й. Нанесення цифрових підписів на основі малохвильового перетворення сигналів
111-115
Kirenko І. О. Exploitation of subband structure of DCT for video transcoding
116-121
Воробель Р. А. Метод відновлення зображень при покращанні їх контрасту
122-126
Кметь А. Б., Нечипорук С. А. Попередня обробка зображень у системі експрес-аналізу капілярних властивостей розплавів. Ч. 2
127-130
Муравський Л. І., Вороняк Т. І, Смоляк В. І., Тхорук А. Л. Дослідження поверхневих деформацій металічних балкових зразків методами електронної спекл-інтерферометрії
131-135
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Юрчак І. Ю., Павлюк О. М. Застосування нейронних мереж для прогнозування чисел Вольфа
136-141
Оліярник Ю. П. Модифікація інтервального методу гілок і меж для задачі пошуку глобального мінімуму функції з використанням алгоритмів локальної оптимізації
142-147
Кожан В. П., Стрямець С. П, Деркач Б. Т. Перетворення паралельних потоків інформації
148-151

Поновлено: 14.04.2004