Home English

ВИПУСК 18 (94), 2003

Анотації

3MICT

ПOЛЯ ТА СИГНАЛИ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Назарчук З. Т., Кулинич Я. П., Тригуб Я. І. Похідна Фреше оператора прямої задачі розсіяння Е-поляризованого електромагнітного поля циліндричним екраном
5-10
Колодій Б. І., Лящук О. Б. , Сенюк М. М. Визначення коефіцієнта відбивання хвилі ТЕ10 прямокутного хвилеводу із фланцем від плоскошаруватого анізотропного діелектрика
11-16
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Приймак М. В. Дискретні періодичні білі шуми з неперервними розподілами i можливості їх імітаційного моделювання
17-21
Михайлишин В. Ю., Юзефович Р. М., Яворський I. М. Імовірнісна модель та аналіз вібраційних навантажень
22-27
Заболотний О. В. Оцінка математичного сподівання поліритмічного випадкового процесу для частот
28-33
Заяць В. М. Аналіз динаміки нелінійного електричного контуру з феромагнітним осердям
34-39
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дорожовець М. М. Розрахунок матриці Якобі для розв'язування задач електричної томографії з використанням методу скінченних елементів
40-45
Нічога В. О., Шабельников В. Г., Дуб П. Б., Трохим Г. Р., Остап О. П. Інформаційно-вимірювальна система "Каскад" для діагностики низькочастотних магнітних полів на космічній станції "Мир"
46-52
Драбич П. П., Драбич О. П., Кичма А. О., Стецько I. Г., Савула С. Ф. Широкофункціональна електромагнітна система для локалізації та обстеження підземних струмопровідних комунікацій
53-58
Маслов I. В. Моделювання сигналів вторинних перетворювачів систем контролю квадратурними формулами
58-62
Погребенник В. Д. Засади створення інформаційно-вимірювальних систем оперативного моніторингу водного середовища
63-68
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Кіренко I. О., Наконечний А. Й. Адаптація алгоритму відеокодування для реалізації на медіапроцесорі
69-74
Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Визначення розмірів поверхневої тріщини матеріалу на основі аналізу напівтонового зображення
75-78
Івасенко I. Б. Алгоритм послідовного вилучення викидів для робастного обчислення коефіцієнтів perpeciї в задачах обробки зображень
79-81
Журавель I. М. Розпізнавання профілю зовнішньої різьби з використанням кореляційного методу
82-86
Опир Н. В. Про один підхід до визначення контуру профілю об'єкта
87-89
Воробель Р. А., Берегуляк О. Р. Оператор виділення країв на зображенні
90-94
Муравський Л. І., Максименко О. П., Сахарук О. М. Оцінка поперечних зсувів поверхні матеріалу методами спекл-кореляції
95-99
Кисіль Б. В., Корній В. В. Алгоритми визначення похідних ознак елементів просторової структури зображення та їx статистичний аналіз
100-105
Личак О. В., Нечипорук С. А. Поляризаційний алгоритм для виділення контурів на тепловізійних зображеннях
106-112
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Попов Б. О., Леновенко А. М., Лаушник О. I. Лінеаризація характеристик цифрових засобів вимірювання з нелінійними сенсорами на основі методів чебишовського наближення
113-115
Сущик К. В. Рівномірне наближення комплексно-значної функції дійсного аргументу чебишовським сплайном
116-118
Кужій Л. I. Алгоритм паралельного обчислення функцій, наближених сплайнами
119-123
Досин Д. Г., Даревич Р. Р., Митроган М. М. Розробка портальної експертної системи для автоматизованого пошуку науково-технічної інформації в мережі Інтернет
123-126
ЮВІЛЕЇ

Івахненко О. Г. (До 90-річчя від дня народження)
127-128

Поновлено: 14.04.2004