Home English

ВИПУСК 21 (97), 2004

Анотації

3MICT

ПOЛЯ ТА СИГНАЛИ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Мірошниченко В.І., Остроушко В.М. Вплив контакту спіралей з торцем резонатора на частоти власних електромагнітних коливань.
5-10
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ
Ісаєв І.Ю., Кравець І.Б., Яворський І.М. До параметричного моделювання періодично-корельованих випадкових процесів.
11-16

Лозинський О.Ю., Щербовських С.В.Визначення ефективної підмножини фазових законів розподілу для утворення математичних моделей надійності ремонтованих об'єктів.

17-22
Borys A. Remarks on definitions of forced-response stability and attractivity used in design of recursive digital filters.
23-27
Дудикевич В.Б., Овчинников К.В., Марущак В.Ю., Біляга Р.В. Аналітичне моделювання теплообмінної зони в котельних установках.
28-32
Поджаренко В.О., Васілевський О.М., Кучерук В.Ю. Метод функцій чутливості для формування діагностичних ознак технічного стану електромеханічних систем.
33-39
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Нічога В.О. Розвиток досліджень по створенню високочутливих давачів змінних магнітних полів у відділі відбору і обробки стохастичних сигналів у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.
40-46
 Драбич П.П., Дуб П.Б. Безконтактне виявлення дефектів ізоляції підземних струмопроводів на підставі розрахунку електромагнітного поля електричного диполя.
47-52
Тимченко О.В., Горбатий І.В. Метод підвищення швидкості передавання даних через телекомунікаційний канал шляхом удосконалення модуляції сигналу.
53-56
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Воробель Р.А., Журавель І.М. Метод калібрування цифрових відеокамер на основі перетворень Хафа. 
57-62
Косаревич Р.Я., Русин Б.П. Детектування границь зерен мікроструктури на зображеннях поверхні матеріалу за допомогою поля нормалей.
63-67
Капшій О.В. Створення локальної прихованої марківської моделі з геометричним контекстом для фільтрації зображень у вейвлет просторі.
68-73
Личак О.В., Глова З.В., Кметь А.Б. Спектральні перетворення сигналів в різницевому спекл-інтерферометрі Ліндерця.
74-79
Мельник М.О. Сигнальні і шумові голографічні характеристики просторово-часових модуляторів світла.
80-84
Камінський Р.М. Оцінювання функціональної ефективності людиномашинного інтерфейсу обробки візуальної інформації.
85-90
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Степашко В.С., Єфіменко С.М. Аналіз особливостей рекурентного методу послідовного оцінювання параметрів моделей.
91-95
Цегелик Г.Г., Тичковський Р.О.Моделювання оптимального доступу до інформації серверів з боку користувачів.
96-99
Мандзій В.М. Розробка нової модифікації нейромережі Гопфілда для некорельованих зображень.
100-105
Досин Д.Г., Даревич Р.Р. Метод визначення подібності текстів, поданих у вигляді зважених концептуальних графів.
106-110
Сущик К.В. Балансні наближення чебишовськими сплайнами на безмежному інтервалі.
111-114
Когут Р.М., Павлюк О.М.Булевий нейрон.
115-120
ПОДІЇ
Джала Р.М., Патрах Т.Є. Дні української науки і техніки в Китаї.
121-124
 
Поновлено: 09.03.2005