Home English

Відбір і обробка інформації, № 22(98), 2005

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Івасів І. Б. Метод ізоліній кута розсіювання в оберненій задачі для півциліндричного сенсора
5-10
Нічога В. О., Дуб П. Б. Аналіз можливості виявлення поверхневого дефекту рейки за аномалією магнітного поля струму
11-15
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ

Юзефович Р. М, Михайлишин В. Ю. , Яворський І. М. Модельні дослідження накопичення пошкоджень під дією стохастичних вібраційних навантажень


16-20
Бухало О. П. Методи алгоритмічного моделювання пуассонових сигналів
21-26
Волочій Б. Ю., Колодій А. 3., Матічин О. В. Адаптивне обслуговування інформаційних потоків у вузлах комутації телекомунікаційних мереж
27-33
Альохіна О. В., Кошовий В. В., Федорів Р. Ф. Інформаційно-аналітична система управління екосистемами заповідних територій (на прикладі Шацького національного природного парку)
34-39
Стахів П. Г., Горішний О. В., Бідловський А. Я. Особливості програмної реалізації розпаралелення задач параметричної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем
40-45
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Колодій 3. О. Спосіб зниження рівня низькочастотних шумів в елементах електроніки


46-51
Литвин Б. А. Застосування нелінійної цифрової фільтрації в автоматизованій обробці експериментальних біомеханічних даних ходи людини
52-55
Kiedrowsky P. Utilizing the ISDN-САРІ program interface for creating measurement applications
56-58
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІ3НАВАННЯ ОБРА3ІВ

Вороняк Т. І., Гаськевич Г. І., Муравський Л. І., Чебен П., Хсу Д., Янц 3. Використання спекл-інтерферометричних методів для дослідження мікропланарних хвилеводних пристроїв


59-64
Капшій О. В., Русин Б. П. Локальний опис вейвлет-коефіцієнтів у моделі прихованого марківського дерева для задач фільтрації зображень
64-69
Корній В. В., [Кисіль Б.В.] Інформаційна експертно-аналітична система аналізу фрактографічних зображень
70-75
Івасенко І. Б. Локалізація та сегментація різномасштабних об'єктів з використанням функції інформативності
76-80
Воробель Р. А., Берегуляк О. Р. Усунення крайових артефактів під час підсилення контрастності зображень
81-87
Косаревич Р. Я., Марков А. Д., Студент О. 3. Застосування характеристик точкових образів для аналізу розташування карбідів у зернах матеріалів
88-93
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рицар Б. Є., Швай А. Ю. Комп'ютерне дослідження методу розчеплення кон'юнктермів


94-99
Гафійчук В. В., Камінський В. І., Пономарьов О. М., Стойка P. C. Аналіз і класифікація ступеня пошкодження клітинної ДНК за результатами її гель-електрофоретичного дослідження
100-104
Даревич P. P., Досин Д. Г., Литвин В. В. Метод автоматичного визначення інформаційної ваги понять в онтології бази знань
105-110
Варецький Я. Ю. Алгоритм біометричного блокування ключів для криптографічних систем
111-115
Чайківський І. В. Розв'язування систем лінійних рівнянь зі стрічковим розміщенням елементів матриці на паралельних обчислювальних системах класу MIMD
116-122

Поновлено: 09.03.2005