Home English

Відбір і обробка інформації, № 23(99), 2005

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Сопрунюк П. М, Юзевич В. М, Підгірняк Я. С. Методи оцінки зміни оптичних констант на поверхневих неоднорідностях частинок порошкових матеріалів


5-10
Кулинич Я. П., Назарчук 3. Т. Інтегральні рівняння для електромагнітного поля у провідному тілі з тріщиною

11-16
Кусий О. В. Відновлення форми рухомого тіла за заданими діаграмами розсіювання на його резонансних частотах

17-21
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ

Яворський І. М., Кравець І. Б., Ісаєв І. Ю. Аналіз алгоритму параметричного моделювання сигналів зі стохастичною повторюваністю


22-27
Dubalski В., Marciniak T., Zabludowski A. Analysis of autocorrelation function of multilevel pseudorandom sequences generated by linear registers

28-34
Заяць В. М. Приведення неперервної автоколивної системи до дискретної моделі та спрощення її аналізу

35-39
Дивак М. П., Стахів П. Г., Каліщук І. Я. Ідентифікація параметрів моделей динаміки на основі інтервальних систем лінійних алгебричних рівнянь

40-47
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Походило Є. В. Аналіз похибок вектор-скалярного перетворення


48-52
Драбич П. П., Драбич О. П., Дуб П. Б., Стецько І. Г. Методика налагодження і повірки електромагнетних трасошукачів з індукційними котушками на вході

53-56
Корепанов В. Є., Марусенков А. А. Особливості сертифікації магнетометрів методом синхронних вимірювань

57-62
Яцук В. О. Методи підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокерованих мір

63-68
Ванько В. М. Спосіб виявлення та вимірювання показників якості імпульсної напруги електромережі

69-74
Гапонюк Я. В. Визначення радіуса циліндричної поверхні за допомогою цифрової фотокамери та структурованого освітлення

75-78
Мандзій Б. А., Бондарєв А. П. Статистична динаміка пристрою синхронізації з фазомодульованим сигналом

79-82
Кошовий В. В., Мокрий О. М, Романишин І. М., Шарамага Р. В. Особливості застосування інтерферометра Майкельсона для реєстрації ультразвукового сигналу в томографічній системі

83-88
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІ3НАВАННЯ ОБРА3ІВ

Choras R. S. Feature extraction method based on Zernike moments for recognition systems


89-94
Srutek M. Mammogram analysis in the fuzzy computer image processing system

95-99
Gadek J. Experimental system for research of speaker independent voice recognition
100-105
Andrysiak T., Choras M. Multiresolution matching and disparity calculation of stereo images in frequency domain

106-111
Воробель P. А., Івасенко І. Б. Підвищення точності реконструкції зображень за критерієм мінімуму енергії

112-116
Франкевич Л. Ф., Максименко О. П., Муравський Л. І. Дослідження біоспеклів методом просторово-часової спекл-кореляції

117-121
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Яджак М. С. Моделювання нейронних мереж з проективними та латеральними зв'язками на квазісистолічних структурах


122-127
Гаврилюк М. О., Совин Я. P., Хома В. В. Дослідження методів компресії даних реографії для портативних та моніторингових систем

128-134
Цегелик Г. Г., Мельничин А. В. Порівняльний аналіз ефективності методів пошуку інформації у файлах баз даних

135-142
Пархуць Л. Т. Пошук дисперсійної медіани графа
143-147

Поновлено: 21.06.2006