Home English

Відбір і обробка інформації, № 27(103), 2007

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Скальський В. P., Андрейків О. Є., Сергієнко О. М. Аналіз сигналів акустичної емісії під час утворення дископодібної тріщини в пружному тілі за навантаження скруту

5-10
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І.М., Ісаєв І.Ю., Кравець І.Б. Виділення квадратурних складових періодично нестаціонарних випадкових процесів на основі перетворення Гілберта


11-16
Дивак М. П., Марценюк Є. О., Матола І. Ф. Оптимальна процедура налаштування параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи

17-23
Дорожовець М. М. Дослідження непевності коефіцієнтів та прогнозованих значень лінійної ортогональної регресії

24-31
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Яворський І. М., Ісаєв І. Ю., Кравець І. Б. Дискретні оцінки спектральної густини вібраційних сигналів

32-38
Драбич П. П., Дуб П. Б. Особливості застосування мір магнітного поля для атестації електромагнітних пошуково-вимірювальних систем

39-44
Погребенник В. Д. Михайлівський Р. П., Мельник М. М. Динаміка змін вмісту солей у воді Шацьких озер

45-48
Дудикевич В. Б., Погребенник В. Д, Сопрунюк П. М, Ромашок А. В. Інформаційна система екологічного моніторингу водоймищ-охолоджувачів атомних електростанцій

49-53
Kiedrowski P., Frymark J. Usage of pseudo random bit sequence signals for assuming the time divergence of digital paths

54-57
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Мельник Р. А., Тушницький Р. Б. Керування параметрами кластера в алгоритмі декомпозиції зображень

58-62
Білинський Й. Й. Детектор виділення контуру та простих елементів зображення

63-67
Воробель Р. А., Берегуляк О. Р. Трикутні норми як основа підходу до визначення узагальненого контрасту зображення

68-74
Івасенко І. Б., Бавда Г. І. Визначення параметра нерізкості на рентгенівських зображеннях конструкційних матеріалів

75-78
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Савула Я. Г., Стягар А. О. Розв'язання задачі перенесення забруднень безсітковим методом Петрова-Гальоркіна


79-82
Дудикевич В. Б., Будз Б. Д., Дудикевич Б. Ю. Найкраще абсолютне логарифмічне наближення з інтерполюванням за наявності закріпленої лівої границі


83-86
Лісовець В. Я., Цегелик Г. Г. Метод m-паралельного блочного пошуку записів у файлах баз даних та його ефективність

87-92
Завалій Т. І., Нікольський Ю. В., Пасічник В. В. Аналіз результатів психологічного тестування з використанням редукування даних

93-98
Воробель Р. А. Узагальнення параметричної трикутної норми Гамахера в нечіткій логіці

99-108
Даревич P. P., Досин Д. Г., Литвин В. В., Никитюк Н. В. Метод оцінювання подібності текстових документів, доповнених контекстом з онтології

109-115
Берко А. Ю. Методи інтеграції даних в інформаційних системах на основі XML-технологій

116-121
Пархуць Л. Т. Алгоритм розв'язання нелінійної задачі Вебера для оптимізації структури інформаційної мережі

122-126
ЮВІЛЕЇ
Сопрунюк Петро Маркіянович (до 70-річчя від дня народження)

127-128

Поновлено: 21.06.2006