Home English

Відбір і обробка інформації, № 28(104), 2008

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Джала В. Р., Капко Л. І. Радіохвильове зондування шаруватих діелектричних структур
5-10
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Тополюк Ю. П. Стійкість мінімізуючих послідовностей у варіаційних задачах з вільною фазою
11-16
Кусий О. В. Властивості функцій ортогонального доповнення у задачах відновлення форми тіла
17-22
Яворський І. М., Мацько І. Й., Кравець І. Б., Юзефович P. М. Стохастична модель вібраційного сигналу бездефектного підшипника кочення
23-29
Яворський І. М., Ісаєв І. Ю., Кравець І. Б. Оцінювання імовірнісних характеристик вібраційних сигналів на основі виділення стаціонарних компонент

ЗО-38
Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д. Моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем у задачах дослідження їх відмовостійкості

З9-47
Pogribny W., Surma D. Sliding discrete fourier transform in differential format

48-52
Піговський Ю. P. Параметрична ідентифікація моделей динаміки низькотемпературних термокерованих процесів
53-60
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Мезенцев В. П., Сорока О. С, Сорока С. О. Інфразвукова реакція атмосфери на метеорні потоки
61-66
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Синявський А. Т., Русин Б. П., Обух Ю. В. Реєстрація просторових переміщень поверхні під час деформації макрооб'єктів
67-75
Березький О. М. Моделювання просторових симетричних зображень
76-81
Шпортько О. В. Оптимізація використання статичних предикторів у процесі стиснення зображень без втрат

82-89
Капшій О. В., Кобасяр M. I., Кожан В. П., Русин Б. П. Деякі способи зменшення обчислювальної складності перетворень Радона і Хафа під час детектування відрізків ліній

90-96
Мельник Р. А., Тушницький Р. Б. Сегментування зображень алгоритмом ієрархічної кластеризації
97-102
Воробель Р. А. Визначення аналітичних функцій контрасту на основі трикутної норми Гамахера
103-109
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Мриглод О., Головач Ю.О. Вивчення динаміки людської активності на основі статистики часу редакційного опрацювання наукових статей

110-117
Берко А. Ю., Висоцька В. А., Чирун Л. В. Архітектура та інформаційні технології систем електронної комерції
118-125
Шаховська Н. Б., Угрин Д. І. Простори даних туристичної сфери
126-134
Виклюк Я. І. Картографічне моделювання рекреаційного потенціалу єврорегіону "Верхній Прут" на основі нечіткої логіки

135-142
Цегелик Г. Г., Тичковський Р. О. Математичне моделювання та оптимізація доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів

143-148
Завалій T. І., Нікольський Ю. В. Прийняття рішень із суб'єктивними оцінками
149-154
Сущик К. В. Побудова оптимального середньоквадратичного сплайн-наближення заданого порядку гладкості
155-159
Воробель Р. А. Архімедові двопараметричні трикутні норми
160-168

Поновлено: 21.06.2006