Home English

Відбір і обробка інформації, № 29(105), 2008

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Дубук В. І. Математичне моделювання взаємодії електромагнітного і температурного полів у феромагнітному тороїдальному осерді
5-9
Синявський А. Т., Шахін М. Високороздільне відновлення розривів функції діелектричної проникності за вимірюваннями коефіцієнта відбиття в обмеженому спектральному діапазоні
10-20
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Заболотній С. В. Нелінійні дискретні фільтри, оптимальні за критерієм мінімуму середньоквадратичної похибки розкладу в просторі з порідним елементом
21-28
Мацько І. Й., Юзефович Р. М., Яворський І. М. Когерентні оцінки періоду регулярної складової періодично нестаціонарних випадкових процесів
29-36
Яворський І. М., Ісаєв І. Ю., Кравець І. Б., Юзефович Р. М. Дослідження методів виділення стаціонарних компонентів періодично корельованих випадкових процесів на основі комп'ютерного моделювання
37-42
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Максимович В. М, Мороз Л. В., Стрілецький 3. М. Критерії метрологічної доцільності використання вимірювальних ЧІФП
43-49
Іваницький Я. Л., Бухало О. П., Микитин Г. В., Дмитрів 3. В., Гвоздюк М. М. Система реєстрації магнітної післядії феромагнітних матеріалів
50-55
Лозинський О. Ю., Щербовських С. В. Розрахунок відмов відновлюваного об'єкта з миттєвими ремонтами
56-61
Кєдровскі П. Адаптивний метод рандомізації часу затримки передачі пакетів в бездротових сенсорних мережах
62-66
Сопрунюк П. М, Юзевич В. М., Луців Н. В. Математична модель забруднень озера неконсервативними речовинами
67-72
Дорожовець М. М. Дослідження застосування зразкових вибірок для оцінювання результату вимірювання та його стандартної непевності
73-80
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Дацко Б. Й, Пономарьов О. М. Відновлення текстури системою реакції-дифузії Гірера-Майнхардта
81-84
Шпортько О. В. Вибір найкоротших хеш-ланцюгів у процесі пошуку однакових послідовностей
85-90
Романюк О. Н. Суміщення процедур визначення точок траєкторії та їх інтенсивностей кольору під час формування векторів

91-95
Лисак Ю. В., Русин Б. П. Визначення функції відмінності дворівневим методом динамічного програмування з використанням фільтра Габора
97-102
Половинко Т. І. Дослідження деформацій композитних матеріалів, армованих лавсановими волокнами, методом цифрової спекл- кореляції
101-105
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Шаховська Н. Б., Угрин Д. І. Опрацювання даних для інформаційних технологій туристичного бізнесу

106-113
Виклюк Я. І. Застосування модифікованого методу "випадкового дощу" для прогнозування фрактальної структури населених пунктів
114-120
Даревич Р. Р. Моделювання адаптації онтології метапошукової системи до інформаційних потреб користувачів
121-128

Поновлено: 21.06.2006