Home English

Відбір і обробка інформації, № 30(106), 2009

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Синявський А. Т. Числовий розв'язок одновимірної зворотної задачі розсіювання електромагнітних хвиль на основі рівняння Захарова-Шабата
5-12
Кулинич Я. П., Дацко Я. В. Дослідження еліктромагнетного поля, дифрагованого на тріщині у металі
13-20
Джала В. P., Капко Л. І., Куриляк Д. Б. Радіохвильова надвисокочастотна діагностика розшарування у діелектричній пластині
21-24
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., Юзефович Р. М., Мацько І. Й. Схема Бюй-Балло для виявлення періодичних змін кореляційних характеристик стохастичних коливань
25-33
Мацько І. Й., Кравець І. Б., Яворський І. М., Заяць В. М. Модель вібраційного відгуку від тіла з тріщиною
34-43
Коноплянко 3. Д., Терещук К. П. Дослідження класу впорядкованих двомісних k-значних функцій виду (формула)mod k
44-51
Стружевскі П. Оптимізація системи громовідводу методом цифрового моделювання
52-56
Дяконюк Л. М. Моделювання нелінійної теплопровідності у середовищі з тонким включенням
57-61
Волинець В.І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур'є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою
62-70
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Іваницький Я. Л.,\Бухало О. П.\, Микитин Г. В., Дмитрів 3. В., Гвоздюк М. М. Оцінювання концентрації водню у феромагнетиках на основі магніто-релаксаційного методу
71-80
Яворський Б. І., Забитівський В. П. Метод оптимальної фільтрації імпульсних завад під час телемоніторингу ритміки серця
81-86
Тимощук П. В. Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних фазообертачів дискретизованих гармонічних сигналів
87-91
Лозинський О. Ю., Щербовських С. В. Визначення кількості запасних елементів для відновлюваного об'єкта з урахуванням тривалості ремонтів
92-97
Мандзій Б. А., Бондарєв А. П., Максимів І. П. Підвищення завадостійкості сигналу з 4-позиційною фазовою маніпуляцією
98-103
Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д. Методи оцінювання структурної живучості ієрархічних інформаційних мереж регіональних радіоелектронних комплексів
104-112
Драбнч П. П., Дуб П. Б., Стецько І. Г. Багатофункціональна електромагнітна інформаційно-вимірювальна система з диференційними каналами відбору сигналів
113-118
Нічого В. О., Романишин Ю. М., Іванчук В. М. Попередня обробка сигналів у процесі діагностики стану рейок
119-124
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Шпортько О. В. Використання палітри для групового статистичного кодування RGB-зображень без втрат
125-132
Мандій Т. С. Моделі активних форм з адаптивними вагами

133-137
Петасюк Г. А. Діагностика морфометричних характеристик порошків надтвердих матеріалів засобами цифрової обробки зображень
138-145
Загребнюк В. І., Кидисюк А. І., Следнева Н. М. Локалізація зображення поштового індексу
146-151
Івасенко І. Б. Визначення зони зварного шва на рентгенівських зображеннях труб
152-156
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Воробель Р. А. Трикутна параметрична норма

157-161
Яджак М. С. Аналіз алгоритмів з обмеженим паралелізмом для цифрової фільтрації
162-167

Поновлено: 21.06.2006