Home English

Відбір і обробка інформації, №33(109), 2010

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Захарія Й. А. Вплив поперечних струмів на вхідний імпеданс збуджувача вібраторного типу у хвилеводі
5-8
Тетерко А. Я., Гутник В. І. Концепція побудови апаратури багатопараметрового вихрострумового контролю
9-14
Андрійчук М. І. Аналітико-числове розв’язування задачі розсіяння електромагнітних хвиль малими включеннями
15-21
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й. Властивості взаємоспектральних густин періодично нестаціонарних вібраційних сигналів
22-29
Раєвський М. В. Порівняльний аналіз алгоритмів оптимальної фільтрації за точністю отримання навігаційного рішення
30-37
Кулик А. Я. Ідентифікація інформативних сигналів у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах
38-42
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Трохим Г. Р., Нічога В. О., Дуб П. Б. Аналіз магнітодинамічного дефектоскопа залізничних рейок та шляхи його модернізації
43-46
Щербовських С. В. Визначення довговічності нерезервованої системи на основі ациклічної марковської моделі
47-52
Кочан Р. В. Вплив параметрів інтеграторів на нелінійність функції перетворення сигма-дельта модулятора високого порядку
53-60
Чесноков В. І., Світлична В. А., Савкова О. Й. Визначення опорних точок у процесі планування моніторингу водяного середовища
61-66
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Березький О. М. Топологічне перетворення областей: випадок неізоморфних скелетів
67-74
Муравський Л. І., Половинко Т. І., Голинський І. С. Критерій оптимізації фільтра дробового степеня для цифрової кореляції спекл-зображень

75-82
Мандзій Т. С. Кореляційне виявлення об’єктів на основі моделей активних форм
83-87
Івасенко І. Б. Структурно адаптивне морфологічне покращання зображень з використанням логарифмічних перетворень

88-93
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Андруник В. А., Малачівський П. С. Ермітова інтерполяція сумою поліному й степеневої функції

94-99
Воробель Р. А. Використання трикутних норм для побудови алгебр з операціями логарифмічного типу
100-108
Цмоць І. Г., Балич Б. І., Скорохода О. В. Методи та НВІС-структури пристроїв паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків
109-116
Глинчук Л. Я. Стиснення двійкових послідовностей на основі системи числення Штерна–Броко
117-122
Сенів М. М., Федасюк Д. В., Парфенюк Ю. І., Яковина В. С. Чабанюк Я. М. Система оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення

123-129
ПОДІЇ
Воробель Р. А. Конференція ”Обчислювальні методи і системи перетворення інформації” 2010, присвячена 70-річчю від дня народження професора Б. О.Попова
130-131
КОРЕКЦІЯ
132

Поновлено: 21.06.2006