Home English

Відбір і обробка інформації, №35(111), 2011

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Захарія Й. А. Про вплив кріплення випромінювача у хвилеводі
5-9
Андрійчук М. І., Ткачук В. П. Синтез лінійної хвилеводної решітки з використанням варіаційного підходу і методу апертурних ортогональних поліномів
10-15
Закревський О. Ф., Мовчанюк А. В.  Вплив ефекту швидкості вібрації поверхні на вимірювання амплітуди механічних коливань ультразвукового випромінювача вихрострумовим методом
16-21
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., ЮзефовичР. М., Мацько І. Й., Кравець І. Б. Інваріантний кореляційний аналіз векторних періодично корельованих випадкових процесів
22-31
Куц Ю. В., Шенгур С. В. Знаходження довірчого інтервалу в задачах кутометрії за апроксимацією емпіричних даних розподілом Джонсона
32-37
Раєвський М. В., Ситник О. О., Кисельов В. Б. Використання лінійних фільтрів Калмана для калібрування акселерометрів за допомогою даних глобальних навігаційних супутникових систем
38-46
Єременко В. С., Переїденко А. В. Формування навчальної вибірки інформаційних сигналів під час неруйнівного контролю виробів з композиційних матеріалів
47-54
Дергунов О. В., Куц Ю. В., Щербак Л. М. Первинна обробка часових рядів при обмежених апріорних даних про їх модель
55-62
Стахів П. Г., Струбицька І. П. Прогнозування шкідливих викидів в атмосферу з використанням динамічних дискретних моделей
63-68
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Мицик Б. Г., Назаревич А. В., Баштевич М. В., Назаревич Р. А. Безконтактні ємнісні вимірювачі мікропереміщень у деформографічних геофізичних дослідженнях
69-76
Каліта Б. І., Каратаєва Л. М., Мезенцев В. П., Ногач Р. Т., Cорока С. О. Вплив акустичних збурень на прозорість іоносфери (результати наземно-космічного експерименту)
77-83
Щербовських С. В. Визначення готовності відновлюваних систем із багатократним ковзним резервуванням
84-89
Сопрунюк П. М., Мельник М. М. Вимірювання батиметричних характеристик озера Світязь
90-95
Шарамага Р. В. Частотна залежність чутливості стабілізованого інтерферометра Майкельсона під час реєстрації поверхневих акустичних хвиль
96-101
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Максименко О. П., Франкевич Л. Ф., Сахарук О. М., Дрималик А. Р. Застосування методу цифрової кореляції зображень для вимірювання деформацій балкових зразків
102-108
Воробель Р. А., Івасенко І. Б., Мандзій Т. С., Боцян В. В. Використання логарифмічних перетворень для сегментації зображень зварних швів

109-115
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Яджак М. С. Вирішення проблеми реалізації деяких паралельних алгоритмів цифрової фільтрації даних

116-121
Виклюк Я. І., Гаць Б. М. Використання моделі клітинної урбанізації для прогнозування форми туристичних поселень
122-127
Цегелик Г. Г., Обухівський Р. О. Оптимальні моделі індексопослідовних файлів баз даних для багатопроцесорних систем

128-131
ЮВІЛЕЇ
Грицик В. В. (до 70-річчя від дня народження)
132
Дудикевич В. Б. (до 70-річчя від дня народження)

133
ХРОНІКА
Куриляк Д. Б. Наукові семінари
134-138
НАШІ ВТРАТИ
Сорока С. О. (некролог)
139-140

Поновлено: 21.06.2006