Home English

Відбір і обробка інформації, № 36(112), 2012

Анотації

3MICT

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й. Взаємокореляційний когерентний аналіз періодично нестаціонарних випадкових сигналів
5-13
Юзефович Р. М. Вибір параметрів обробки у процесі оцінювання кореляційних характеристик періодично нестаціонарних вібраційних сигналів
14-21
Кравець І. Б. Методи лінійної фільтрації при оцінюванні характеристик циклостаціонарних сигналів
22-28
Демидюк М. В., Литвин Б. А. Математична модель та програмний комплекс для аналізу динамічних характеристик ходи людини на протезі гомілки
29-38
Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Кулик І. В. Формалізація побудови моделей дискретно-неперервних стохастичних систем з використанням методу фаз Ерланга
39-47
Єфіменко C. М., Степашко В. С. Рекурентний алгоритм методу Гауса для розв’язання систем лінійних рівнянь у задачі оцінювання параметрів регресійних моделей
48-55
Ламтюгова С. М., Сидоров М. В. Застосування методу R-функцій до розрахунку зовнішніх повільних течій в’язкої рідини
56-62
Пукас А. В., Рудяк Р. О., Сівер Д. В.  Генерування та каталогізація оптимальних планів експериментів у процесі побудови інтервальних моделей статичних систем
63-68
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Гоц Н. Є. Реалізації багатоточкового методу побудови температурної шкали за випроміненням з використанням інтерполяційної довжини хвилі
69-75
Щербовських С. В. Визначення готовності відновлюваної системи за схемою трикутник на основі моделей марковського та імітаційного типів
76-83
Мороз Л. В. Метод дослідження характеристик цифрових синусно-косинусних генераторів
84-90
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Косаревич Р. Я. Сегментація зображень із використанням характеристик точкових образів
91-97
Івасенко І. Б., Боцян В. В., Воробель Р. А. Виділення контурів субзерен на зображеннях сталі 2,25Cr–1Mo з використанням методу водорозділу
98-102
Мельник Р. А., Каличак Ю. І. Пошук зображень за ознаками сегментів інтенсивності
103-109
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Маловик К. М. Інфологічне моделювання предметної області для оцінювання ресурсних характеристик обладнання АЕС

110-115
Гапонюк Я. В. Метод обчислення параметрів еліпса за його спотвореним зображенням
116-120
Коноплянко З. Д. Паралельні алгоритми множення на основі 10-значної логіки
121-126
ПОДІЇ
Конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, присвячена пам’яті професора Б.О.Попова
127

Поновлено: 21.06.2006