Home English

Відбір і обробка інформації, № 38(114), 2013

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Андрійчук М. І. Синтез плоскої гексагональної антенної решітки за заданою енергетичною діаграмою спрямованості
5-12
Завальнюк О. П., Учанін В. М. Моніторинг напружено-деформованого стану несучих елементів суднових конструкцій
13-16
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Поліщук О. Д. Про умови коректної розв’язності інтегральних рівнянь теорії потенціалу, еквівалентних задачам з умовами стрибка шуканої функції та її нормальної похідної для рівняння Лапласа в R3
17-21
Яворський І. М., Юзефович Р. М., Мацько І. Й. Обґрунтування величини кроку дискретизації у процесі компонентного взаємокореляційного аналізу періодично нестаціонарних випадкових сигналів
22-31
Чекурін В. Ф., Бойчук Ю. В. Моделювання стаціонарного кондуктивно-променевого теплообміну в кусково-однорідному плоскому шарі
32-39
Воробель Р. А. Побудова операторів мультиплікативного морфологічного перетворення зображень
40-45
Івасенко І. Б. Використання морфологічних перетворень для сегментації утяжин та непроварів на зображеннях зварних швів
46-49
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ковела І. М., Наконечний А. Й., Яцук Ю. В. Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними перехідними характеристиками
50-60
Максименко О. П., Коцюмбас І. Я., Ткаченко В. І., Березюк М. І., Муравський Л. І., Щебентовська О. М. Використання динамічних спекл-полів для дослідження процесів in vitro у м’язовій тканині
61-68
Ващишин Л. В., Нічога В. О. Критерії виявлення сигналу від поперечної тріщини рейки за допомогою неперервного вейвлет-перетворення
69-74
Маляр А. В., Андреїшин А. С. Розрахунок параметрів функціонування штангової нафтовидобувної глибиннопомпової установки
75-81
Джала Р. М., Вербенець Б. Я., Мельник М. І. Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі
82-85
Івантишин О. Л. Використання декаметрового радіотелескопа УРАН-3 для аналізу спорадичного випромінювання Сонця
86-90
Вороняк Т. І. Визначення акустооптичної ефективності та інтерферометричний контроль геометрії зразків
91-96
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Бомба А. Я., Шпортько О. В., Яйлимов Б. Я. Підвищення ефективності ентропійного виділення нечітких фрагментів об’єктів зображень за допомогою предикторів
97-102
Максименко О. П., Вороняк Т. І. Алгоритм обробки спекл-зображень для виявлення зміни шорсткості поверхні біля концентратора напружень
103-107
Івасенко І. Б., Посувайло В. М., Клапків М. Д. Сегментація пор на зображеннях оксидокерамічних покриттів
108-111
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рогальський Ф. Б., Литвин В. В., Литвиненко В. І. Модель інформаційного простору господарського комплексу
112-117
Яценко А. О., Досин Д. Г. Порівняння ефективності алгоритмів планування, реалізованих для марківської моделі клієнта пошукової системи
118-124
Рицар Б. Є. Простий візуальний метод визначення логікових похідних довільних порядків
125-132

Поновлено: 21.06.2006