Home English

Відбір і обробка інформації, № 41(117), 2014

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тетерко А. Я. Модель зворотної функції перетворення приладів багатопараметрових вихрострумових вимірювань із виключенням впливу зазору
5-11
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б. Когерентний взаємоспектральний аналіз періодично нестаціонарних вібраційних сигналів
12-19
Джала P. М., Каплун А. В., Валяшек В. Б., Юзевич В. М. Модель межі металів і метод малого параметра в задачах теорії адгезії
20-27
Стефанович Т. О., Щербовських С. В. Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи з роздільним полегшеним резервуванням
28-35
Семенов Б. С., Шелевицький І. В. Частотно-часовий фільтр зі статистичною ранговою селекцією коефіцієнтів
36-42
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Мокрий О. М., Кошовий В. В., Семак П. М. Методика вимірювання швидкості поверхневих акустичних хвиль для діагностики стану металу
43-48
Муравський Л. І., Половинко Т. І. Метод трикрокової інтерферометрії з довільними зсувами фаз опорного променя
49-54
Скальський В. Р., Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г. Визначення координат джерел акустичної емісії у тонкостінних об’єктах циліндричної форми
55-62
Личак O. В., Голинський І. С. Оцінка похибок відтворення поля напружень біля вершини тріщини плоско-деформованого тіла
63-69
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Максименко О. П. Швидкий алгоритм субпіксельного суміщення зображень
70-76
Журавель І. М. Моделювання зеренної структури металографічних зображень за допомогою діаграм Вороного
77-80
Гапонюк Я. В. Обчислення параметрів прямої лінії в умовах зашумленого зображення
81-87
Воробель Р. А. Використання локального контрасту для побудови різницевих методів поліпшення якості зображень
88-95
Івасенко І. Б. Сегментація дефектів на зображеннях зварних швів із використанням логарифмічної моделі
96-99
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Литвин В. В., Черна Т. І., Ковалевич В. М. Метод квазіреферування текстових документів на основі онтології предметної області
100-108

Поновлено: 21.06.2006