Home English

Відбір і обробка інформації, №43(119), 2016

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тетерко А. Я., Луценко Г. Г., Гутник В. І., Тетерко О. А. Метод формування інформаційного сигналу та підвищення точності вихрострумового контролю питомої електричної провідності матеріалу із виключенням впливу зазору
5-11
Яцун М. А., Яцун А. М. Векторний потенціал і складові магнітної індукції магнітного поля прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі
12-20
Тригуб I. I. Локалізація видовжених підповерхневих дефектів за переміщення джерела первинного поля по поверхні металевого виробу
21-25
Джала P. М., Юзевич В. М., Мельник М. І. Визначення характеристик електричного поля поверхневих шарів металів
26-31
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., Юзефович Р. М., Мацько І. Й. Когерентний взаємоспектральний аналіз часових рядів
32-38
Стефанович Т. О., Желяк Р. І., Щербовських С. В. Аналіз причини непрацездатності системи із містковою структурою з урахуванням зміни навантаження внутрішнього елемента
39-45
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Єлісєєв П. Й., Ковальов Д. О., Архипов О. Г. Аналіз імпульсного методу контролю стану корозійно-механічного руйнування обладнання
46-52
Мокрий О. М., Семак П. М. Методика термостабілізації перетворювача для вимірювання швидкості поверхневої акустичної хвилі
53-57
Ванько В. М., Клепач Н. М. Вимірювання повільних відхилень напруги мережі з використанням дискретного вейвлет-перетворення
58-62
Джала В. Р. Виявлення межі неоднорідності у діелектричній структурі радіохвильовим методом
63-70
Джала Р. М., Підгірняк Я. Є. Вимірювання електричного поля підземного трубопроводу
71-76
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Воробель Р. А. Балансне логарифмічне опрацювання освітлених зображень
77-81
Івасенко І. Б. Сегментація перекривних дефектів на оцифрованих рентгенограмах зварних швів
82-85
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Грицюк Ю. І., Грицюк П. Ю. Особливості генерування Gp(l)-матриць Фібоначчі – ключів для реалізації криптографічних перетворень
86-95
Черняхівський В. В. Побудова максимального простого шляху графа
96-103
ПОДІЇ
16-та Міжнародна конференція з математичних методів в електромагнітній теорії
104

Поновлено: 21.06.2006