Home English

ВИПУСК 11 (87), 1997

Анотації

3MICT

ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА СИГНАЛІВ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Досин Д. Г., Івантишин О. Л., Кошовий В. В., Лозинський А. Б. Iоносферно-діагностичний комплекс УРАН-3
3-7
Нічога В. О., Дуб П. Б. Магнітне поле повітряних i двопровідних ліній з урахуванням провідності землі
7-10
Джала Р. М., Сенюк О. I. Вплив паралельного струмопроводу на визначення струму підземного трубопроводу
11-14
Івантишин О. Л., Кошовий В. В., Левицький О. Є. До питания визначення частоти доплерівського зміщення при відбиванні електромагнітної хвилі від рухомого іоносферного збурення у вигляді синусоїдального відбиваючого екрана
15-20
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ

Досин Д. Г. Моделювання ефекту об'ємного розсіювання при бістатичній локації
21-24
Icaєв I. Ю., Яворський I. М. Аналіз властивостей оцінок характеристик періодично корельованих випадкових процесів з використанням їx параметричних зображень
25-28
Мезенцев В. П., Яворський I. М. Лінійні системи оцінювання ймовірнісних характеристик періодично корельованих випадкових процесів
29-30
Рицар Б. Є. Новий метод декомпозиції булових функцій
32-36
Погребенник В. Д., Михалина I. А. Інтегральні гідрохімічні характеристики озер Шацького природного національного парку
37-40
Погребенник В. Д. Фоновий екологічний моніторинг Шацького природного національного парку
41-43
Бунь Р. А., Гусmi М. І. Математична модель біохімічного циклу вуглецю в біосфері - підхід до оцінки вуглецевого балансу окремого регіону
44-48
Сапужак I. Я. Застосування інформаційно-вимірювальних систем на базі КОМ для вдосконалення майстерності спортсменів-санників
49-53
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Максименко О. П. Систематичні похибки безконтактних вимірювачів струму катодного захисту та координат інженерних комунікацій
54-58
Максименко О. П. Кулинич Я. П. Оцінка можливостей індукційного методу визначення положения паралельних інженерних комунікацій
59-61
Зибов В. М., Проць О. Р. Пристрій відображення векторної інформації в дефектоскопічній апаратурі вихрострумового контролю
62-63
Гапонюк Я. В. Методика синтезу цифро-частотних структур для відтворення функцій однієї змінної
64-67
Гапонюк Я. В., Попов Б. О. Цифро-частотні степеневі функціональні перетворювачі для найкращого рівномірного наближення функцій двох змінних
70-74
Опир Ю. М., Яцимірський М. М. Ефективна реалізація алгоритмів швидких ортогональних тригонометричних перетворень
70-74
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Муравський Л. I. Аналіз бінарних фазових зображень у кореляторі сумісного Фур'є-перетворення
75-79
Опир Н. В. Визначення параметрів адаптивної бінаризації зображень
79-82
Русин Б. П. Інформаційна модель адаптивного розпізнавання напівтонових зображень динамічних тримірних об'єктів
82-86
Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Особливості використання аналітичних і структурно-синтаксичних методів для опису та розпізнавання об'єктів
86-90
Орда М. В. Алгоритм сегментації кусково-однорідних зображень
91-95
Воробель Р. А. Ядра визначення контрасту елементів зображення
96-100
Воробель Р. А., Опир Н. В. Підвищення ефективності методу Гордона для підсилення контрастності зображень
100-103
Рицар Ю. Б., Івасенко I. Б., Алексейчук О. В. Структурно-адаптивний алгоритм фільтрації адитивних шумів зі зображень
103-106
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Попов Б. О., Лаушник О. I. Знаходження оптимальної форми раціональних наближень
107-110
Деркач Б. Т. Застосування асоціативної обробки інформації для синтезу нових обчислювальних структур
111-114
Костенко С. Б. Рівномірне наближення математичних функцій узагальненими многочленними сплайнами на безмежності
114-117
Кожан В. П. Дослідження структури та синтез паралельних алгоритмів
118-121
Стрямець С. П. Математичні моделі надійності та живучості процесорного елемента однорідих обчислювальних середовищ
121-124
Стрямець С. П., Кисіль Б. В. Apxiтектура спеціалізованих процесорів на базі однорідих обчислювальних середовищ
125-128
Кужій Л. I., Олексів Б. Я. Розпаралелювання в багатопроцесорних системах, керованих потоками даних та їх налаштування з елементами оптимізації
129-133
Кужій Л. I., Мельничок Л. С., Олексів Б. Я. Підсистема проектування мікропрограмних модулів для однорідних обчислювальних середовищ
133-136
Сопрунюк П. М., Івaciв I. Б. Моделювання імітатора запилення для оптичного пиломіра ФЕЦП
137-140

Поновлено: 13.04.2004