Home English

ВИПУСК 12 (88), 1998

Анотації
>
3MICT

ТЕОРІЯ ПОЛІВ ТА СИГНАЛІВ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Назарчук 3. Т., Овсянніков О. І., Сеник Т. Д. Моделювання резонансного розсіювання Е-поляризованої електромагнітної хвилі каскадною граткою
5-11
Тетерко А. Я. Електромагнітне поле циліндричного включения в електропровідному півпросторі
12-17
Дікмарова Л. П. Визначення складових перехідого опору труба-земля за .коефіцієнтом заникання струму в підземному трубопроводі
18-21
Кривін С. В., Кривін Д.Є., Левицький О. Є. Томографічне відновлення розподілу дефектів в об'ємі виробу при ехо-імпульсному методі прозвучування
22-27
Гутник В. I. Вихрострумовий метод визначення радіуса дефекту у вигляді циліндричного включения
28-31
Кошовий В. В.,Івантишин О. Я. Виявлення слабких акусто-іоносферних збурень методом розсіювання радіохвиль на дрібномасштабних неоднорідностях із використанням декаметрового радіотелескопа Уран-3
32-36
Кошовий В. В., Лозинсъкий А. Б. Відновлення радіозображень космічних радіоджерел на основі поздовжньої кореляційної функції
37-41
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Залєвскі Ю., Зелінський I. Д., Рожанківський I. В. Визначення частоти дискретизації дельта-модуляції на основі максимальної крутості випадкового сигналу
42-45
Погрібний В. О., Джицімскі 3., Залєвскі Ю., Кедровскі П. Відтворення сигналів після компресії з використанням адаптивної цифрової фільтрації
46-49
Яворський І. M., Закжевскі 3. Когерентний кореляційний аналіз нестаціонарних амплітудно-модульованих сигналів
50-55
Чорна Л. Б. Виявлення серцевої патології за характеристиками мовного сигналу
56-59
Василенко Т.І., Синицький Л. А. Дослідження адіабатичних інваріантів при дискретизації рівнянь консервативних систем
60-65
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Драбич П. П., Лозинський А. М. Інформативні ознаки сигналів акустичної eміciї та алгоритми й засоби ix оцінювання
66-70
Драбич О. П., Драбич П. П., Яворський I. М. Властивості когерентних оцінок параметрів зашумленого потоку імпульсних коливних сигналів
71-76
Пущало Ю. Є., Cmaxiв П. Г. Метод біжучого кластера для фільтрації шуму квантування аналого-цифровим перетворювачем
77-80
Леновенко А. М., Василюк В. М., Попов Я. Б. Проектування цифрових засобів вимірювання з нелінійними сенсорами
81-85
Бондаренко М. Ф., Коноплянко З. Д., Четвериков Г. Г. Методи завадостійкого k-значного кодування та захисту інформації в україномовних інтерфейсах систем штучного інтелекту
86-89
Сопрунюк П. М., Міроновіч В., Погребенник В. Д., Мруз Є., Івасів I. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Результати сумісних випробувань пиловимірювальних приладів ПМП-1, АДКЗ-М та TMdata у пило-аеродинамічному стенді
89-93
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Воробель Р. А. Методи ковзного підвищення контрасту зображень на основі розтягу
94-99
Воробель P. A., Oпup H. В. Підвищення контрастності зашумлених зображень
100-104
Коваль О. І., Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Порівняльний аналіз функцій передбачення при майже безвтратній компресії космоаерофотографічних зображень
105-110
Косаревич Р. Я. Метод побудови системи ознак об'єктів за допомогою простих полюсів
110-113
Макуцький Я. I., Овсяк В. К. Інтерфейс та структурні схеми системи розпізнавання рукописного тексту
114-118
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лаушник О. І., Попов Б. О. Алгоритм знаходження рівномірного наближення функції сплайном із заданою кількістю ланок
119-124
Мельник Р. А. Тривимірне пакування графів на основі накладання макромоделей
124-129
Гапонюк Я. В. Знаходження найкращих рівномірних многочленних двовимірних наближень
130-133
Кожан В. П. Перетворення даних у систолічному макроконвеєрі
133-139
Деркач Б. Т. Реалізація асоціативних обчислювальних структур на однорідних обчислювальних середовищах
139-144

Поновлено: 13.04.2004