Home English

ВИПУСК 13 (89),1999

Анотації

3MICT

ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА СИГНАЛІВ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Лящук О. Б. Пряма й обернена задачі радіохвильової товщинометрії двошарових діелектричних структур
5-9
Лящук О. Б., Назарчук 3. Т., Джала В. Р. Новітні методи й апаратура радіохвильової діагностики багатошарових діелектриків
10-15
Тетерко А. Я., Гутник В. I. Модель електромагнітного поля дефекту типу поздовжньої тріщини
16-20
Кошовий В. В., Івантишин О. Л. Дослідження штучних акусто-іоносферних збурень радіоастрономічним методом
21-25
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ

Драбич О. П., Михайлишин В. Ю., Яворський I. M. Виявлення регулярних періодичних змін сигналу й оцінювання їx періоду
26-31
Яворський I. M., Icaєв I. Ю., Маєвскі Я. Властивості компонентних оцінок характеристик нестаціонарних амплітудно-модульованих сигналів
32-37
Погрібний В. О., Райс А. Параметри й алгоритми дельта-модуляції з кроками квантування з двійкової геометричної пporpeciї
38-42
Погрібний В. О., Рожанківський I. В., Грень Я. В. Різницевий кореляційно-спектральний аналіз нестаціонарних вібрацій
43-48
Зелінсъкий I. Д. Використання ДІКМ-екстремального аналізу для стиску даних
49-53
Лукенюк А. А., Яцимірський М. М. Комбіновані швидкі алгоритми ортогональних перетворень для задач кодування сигналів
54-58
Рицар Б. Є. Метод декомпозиції часткових булових функцій
59-65
Бєляєв В. П., Волочій Б. Ю., Грабчак А. В., Micьків М. В., Озірковський Л. Д. Моделювання та оцінка ефективності локального радіоелектронного комплексу
65-70
Євтух П. С. Модель сигналу в засобах виявлення токсичних забрудників водних середовищ методом біотестування
71-74
Заяць В. М. Аналіз комп'ютерних моделей дискретних коливальних систем
75-79
Стосик А. О., Забродський Р. О. Математична модель осциляційної нейронної мережі на основі динамічних систем з пастками
79-81
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Воробель Р. А. Гапонюк Я. В., Попов Б. О. Апроксимаційні методи реалізації експоненційних перетворень двовимірних сигналів
82-85
Дорожовець М. М. Дослідження інструментальної похибки відтворення температури акустичним томографічним методом
86-91
Тимченко О. В. Оптимальна частота дискретизації для різницевих методів цифрової нерекурсивної фільтрації
92-95
Драбич П. П. Синтез цифрових стохастичних пристроїв для обчислення та функціонального перетворення оцінок параметрів випадкових сигналів
96-100
Погребенник В. Д. Оптимізація вибору параметрів ультразвукового концентратоміра рідин
101-105
Лозинський А. Б., Нічога В. О., Трохим Г. Р., Труш О. I. Дослідження методів вимірювання вологості тютюну за зміною електрофізичних параметрів
106-110
Бухало О. П., Байса В. Д., Кошовий В. В., Панасюк В. В, Романишин I. М., Цихан О. I. Міграція радіонуклідів на території Шацького Національного природного парку
111-116
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Муравський Л. I. Оцінка рівня спотворення бінарних зображень під час їx дискретизації в оптико-цифровій системі
117-122
Вороняк Т. І., Муравський Л. І., Бачевський Р. С. Обробка зображень пристроями на основі фотоанізотропних реєструвальних матеріалів
123-127
Вороняк Т. I. Використання фотоанізотропних реєструвальних матеріалів у кореляторах сумісного Фур'є-перетворення
128-132
Onup H. В. Залежність порога чутливості від вибору функції перетворення рівні яскравості-інтенсивність
133-137
Рицар Ю. Б. Адаптивний ідентифікаційний алгоритм усунення імпульсних шумів зі зображень
138-143
Бєляєв В. П., Кобасяр М. І., Русин Б. П. Використання властивостей симетpiї cxeми зйому під час реконструкції зображень за їx проекціями
143-148
Деркач Б. Т., Кожан В. П. Реалізація алгоритмів обробки зображень, представлених за допомогою квадрантдерев
148-152
Алексейчук О. В., Рицар Ю. Б., Івасенко I. Б. Реалізація прослідковування в структурно-адаптивному методі виявлення тріщиноподібних дефектів для радіографічного контролю якості у промисловій діагностиці
153-157
Воробель Р. А., Журавель I. М. Підвищення швидкодії обробки сигналів методом усереднення
158-162
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кожан В. П., Деркач Б. Т., Мандзюк Т. П. Організація обчислювального процесу в макроконвеєрі спеціалізованих процесорів
163-167
Лаушник О. I., Попов Б. О. , Сущик К. В. Наближення функції нелінійними сплайнами
168-172
Cmaxiв П. Г., Крупський Б. I. Особливості розпаралелення задач електротехніки на багатопроцесорних обчислювальних системах
172-177
Наконечний А. Й. Зображення широкосмугових взаємних двозначних функцій у малохвильовій області
178-184
НАШІ ЮВІЛЯРИ

Олексій Миколайович Свенсон ( до 70-річчя від дня народження)
185-186

Поновлено: 14.04.2004