Home

ВИПУСК I0 (86), 1996

Анотації

3MICT

ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

Драган Я. П. Енергетична теорія стохастичних сигналів та ізостаціонарно корельовані випадкові процеси
3-14
Драган Я.П. Ізостаціонарно корельовані випадкові процеси — модель еволюції стохастичних сигналів
14-22
Красильников О., Марченко Г., Приймак В. Процеси з незалежними періодичними приростами i періодичні бiлi шуми
22-27
Алексеев В. Г. Спектральный аналог метода перекрестной проверки. Применение к гауссовым случайным процессам
27-33
МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Ковальчик Ю. И. Применение фейнмановских интегралов для решения задачи о распространении света в случайно-неоднородной среде
34-39
Овсяк В. К. Аналіз теорії алгоритмів як апарату побудови i дослідження математичного забезпечення САПР
40-44
Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Моделювання фізичних пpoцeciв взаемодії електромагнітних хвиль видимого та інфрачервоного діапазону з вугільним пилом
44-49
Пізюр Я. В., Попов Б. О. Алгоритми рівномірного наближення ермітовими сплайнами з непарною кількістю параметрів
49-54
Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Статистические свойства стохастически фазо-манипулированного многомодового сигнала, используемого в спутниковой связи
54-61
ЗБУДЖЕННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕРВИННИХ СИГНАЛІВ

Скляр Р. В. Межі стійкості широкосмугових індукційних перетворювачів магнітного поля
62-65
Дуб П. Б., Мізюк Л. Я., Нічога В. О. Вибір параметрів локального активного індукційного перетворювача з лінійною амплітудно-частотною характеристикою
65-72
Гордиенко В. И., Заяц В. М. Решение задачи распространения электромагнитного поля в движущемся полупространстве
72-80
Левицкий О. Е. Дискретизация непрерывных сигналов с применением устройства выборки — запоминания
80-85
ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

Федорів Р. Ф. Алгоритми оцінювання інтенсивності імпульсного потоку
86-89
Коноплянко З. Д. Стратегія розвитку k-значної схемотехніки
89-97
Мельник М. М. Проектування RС-фільтрів для бортової апаратури
98-103
Драбич П.П. Принципи побудови множильно-ділильних пристроїв
104-111
Захарко Е. Я. Визначення класу складноструктурних зображень на підставі семіотичного моделювання
111-117
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Федоров Р. Ф. Аналіз точності вимірювань при стохастичній мipi
118-121
Есин С. В., Маригодов В. К. Оценка помехоустойчивости цифровой системы связи с сосредоточенными помехами
121-125
Сопрунюк П. М., Погребенник В. Д., Трушевич Н. O., Коссак Ю.З., Бобков В. Ю. Методи експрес-аналізу забруднень водного середовища
125-132

Поновлено: 13.04.2004