Home English

ВИПУСК 16 (92), 2002

Анотації

3MICT

ПOЛЯ ТА СИГНАЛИ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Джала P. M. Електричне поле підземного трубопроводу: похибки електрометрії
5-8
Дикмарова Л. П., Корнієнко В. Ю. Визначення розмірів наскрізних пошкоджень ізоляції підземних трубопроводів
9-12
Назарчук 3. Т., Зибов В. М., Ульгурський А. Є. Моделювання компенсувальної функції у двочастотному вихрострумовому контролі
13-18
Тетерко А. Я., Гутник В. І. Нелінійна модель відгуку первинного перетворювача для підвищення точності селективного вихрострумового контролю параметрів оболонок
18-22
Досин Д. Г., Кошовий В. В. Чисельне моделювання поширення космічного декаметрового радіовипромінювання крізь іоносферу Землі
23-27
Нічога В. О., Остап О. П., Дуб П. Б. Шумові властивості контактних дефектів у біполярному транзисторі
28-32
Сеник Т. Д. Моделювання взаємодії E-поляризованої електромагнітної хвилі з багатоелементною ґраткою у півпросторі
33-38
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Стахів П. Г., Козак Ю. Я. Модифікація методу конуса Растригіна


39-42
Дивак М. П. Обчислювальні аспекти методів локалізації розв'язків задач параметричного оцінювання в умовах обмежених похибок
43-47
Заболотний О. В., Михайлишин В. Ю., Яворський І. М. Аналіз вірогідності оцінок імовірнісних характеристик сигналів з полі ритмічною структурою
47-52
Ширко М. І. Енергетично-субоптимальне керування плоским триланковим маніпулятором
53-58
Іскерка С.,[Попов Б. 0.] Моделі магнітних властивостей конструкційної сталі
59-63
Гук О. В., Підгірняк Я. Є., Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Чисельне моделювання електричного і механічного полів у поверхневому шарі свинцю
63-68
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Драбич П. П., Драбич О. П., Яворський І. М. Застосування рекурентних алгоритмів для синтезу пристроїв пошуку підземних електрокомунікацій


69-72
Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Підгірняк Я. Є. Морський комутаційний сенсор електричного поля
73-77
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Воробель Р. А., Журавель І. М. Покращання зображень через перетворення їх локальних контрастів
78-82
Івасенко І. Б. Алгоритм локалізації та сегментації об'єктів у радіографічних зображеннях на основі функції інформативності
83-86
Русин Б. П., Прудиус І. П., Остап В. П. Спотворення й алгоритм попередньої обробки дактилоскопічних зображень
87-91
Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Детектування центра папілярного візерунка на зображенні
92-95
Кметь А. Б., Нечипорук С.А. Попередня обробка зображень у системі експрес-аналізу капілярних властивостей розплавів. Ч. 1
95-101
Опир Н. В., Воробель Р. А., Опир М. Ю. Система "КАДР-М" для обробки слабоконтрастних зображень
102-105
Муравський Л. І., Литвин М. О. Оцінка ефективності ідентифікації трансформованих фазових масок в оптико-цифровому пристрої
106-110
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[Попов Б. О. ], Сущик К. В. Дослідження збіжності ітераційної процедури для знаходження балансного наближення


111-115
Кужій Л. І., Олексів Б. Я. Особливості реалізації сплайн-наближень засобами однорідних обчислювальних середовищ
116-120
Сеньків Р. В., Стрілецький 3. М. Рівномірне логарифмічно-поліноміальне наближення функцій
121-125
Вакульський О. О., Варіченко Л. В. Обчислення числової згортки з використанням комплексних теоретико-числових перетворень
126-128
Деркач Б. Т., Кожан В. П. Інформаційно-аналітична система "Матеріали"
129-134
ЮВІЛЕЇ

Назарчук 3. Т. (До 50-річчя від дня народження)


135-136
ХРОНІКА

Наукові семінари


137-138
[ Попов Б. О.]

(некролог)


139-140

Поновлено: 09.03.2005