Home English

ВИПУСК 19 (95), 2003

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Колодій Б.І., Джала В.Р. Теоретичні дослідження проходження та відбивання плоскої ТМ-хвилі від шаруватого анізотропного діелектрика
5-10
Кошовий В.В., Лозинський А.Б. УРАН: дослідження космічного простору із застосуванням сучасних інформаційних технологій
10-15
Оліярник Ю.П., Кулинич Я.П. Розв'язування оберненої задачі електромагнітного зондування шаруватих діелектриків інтервальним методом гілокі меж
16-21
Гоблик В.В., Яковенко Є.І. Тривимірна модель розподілу поля вібраторної антени радіотелефону в фантомі голови людини
22-26
Тріщук О.Б., Куриляк Д.Б. Електромагнітне поле витка магнітного струму над скінченним конічним екраном:осесиметричний випадок
27-32
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Булацик О.О., Войтович М.М. Аналітичні розв'язки одного класу нелінійних інтегральних рівнянь, пов'язаних з модифікованою фазовою проблемою


33-39
Юзефович Р.М., Яворський І.М. Вплив нестаціонарності на властивості оцінок кореляційних характеристик стохастичних вібраційних навантажень
40-46
Ісаєв І.Ю., Трохим Г.Р. Когерентне оцінювання взаємно кореляційних функцій часових рядів з ритмічною повторюваністю
47-52
Заболотний О.В., Михайлишин В.Ю. Параметрична модель періодично корельованих сигналів вібрації підшипників кочення
52-57
Borys A. On harmonic distortion reduction in sinusoidal oscillators via increase of feedback return difference
57-62
Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Вплив характеристики фазового детектора на якість та завадостійкість синхронізації
63-68
Дивак М.П. Метод структурної ідентифікації моделей "вхід-вихід" статистичних систем на основі даних зі змішаною інтервальною похибкою
68-73
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Драбич П.П., Драбич О.П. Електромагнітний локалізатор підземних комунікацій з різницевими каналами обробки сигналів


74-78
Нічога В.О., Дуб П.Б. Вимірювання рейкових струмів вертикально орієнтованими індукційними давачами
78-82
Тимченко О.В., Горбатий І.В. Методи визначення пропускної здатності каналу зв'язку з нерівномірним розподілом шуму
83-88
Погребенник В.Д., Юзевич В.М. Математичне моделювання процесу градуювання іоноселективного електрода
88-91
Роїк О.М., Арсенюк І.Р. Підвищення контролездатності об'єктів в системах поелементного діагностування
92-95
Дорожовець Н.М. Порівняльний аналіз методів екстраполяції температури середовища за результатами її вимірювань у трьох точках сенсора
96-101
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Івасенко І.Б. Алгоритм робастної фільтрації зображень на основі локалізації імпульсних викидів


102-106
Луцик А. Ю. Високопродуктивна система обробки зображень на базі однорідних обчислювальних середовищ
107-110
Капустій Б.О., Русин Б.П., Таянов В.А. Розподіл середньоквадратичних відстаней між об'єктами в просторі R2
110-114
Воробель Р.А., Берегуляк О.Р. Використання локального контрасту при виділенні ліній на багатоградаційному зображенні методом Хафа
115-119
Kirenko I.O., Nakonechny A.Y. Analysis of spatial scalability in a 3D wavelet video coder
120-125
Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Костюкевич С.О., Шепелявий П.Є. Особливості формування відбивальних оптичних міток
126-130
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гафійчук В.В., Дацко Б.Й., Ізмайлова Ю.Ю. Дослідження властивостей даних самоорганізаційними методами


131-137
Вальковський В.О., ЯджакМ.С. Про організацію паралельних обчислень у нейронних мережах
138-144
Варецький Я.Ю. Реалізація криптографічного генератора випадкових чисел
45-148
Капшій О.В. Оптимізація швидкості роботи алгоритму втратного стиску даних
149-154
Хаймуді Ель-Кхатір, Цимбал Ю.В. Метод попередньої обробки множини реалізацій для нейронних мереж зустрічного поширення
154-158
ЮВІЛЕЇ

Борис Євгенович Патон (До 85-річчя від дня народження)


159-160
В НАУКОВИХ КОЛАХ

Назарчук З.Т. До питання європейської інтеграції України в галузі науки


161-163
Маринець В.П. 40-річчя діяльності та перспективи наукових досліджень на Шацькій експериментальній базі (ШЕБ ФМІ)
164-168
КОРЕКЦІЯ

Виправлення до статей збірника "Відбір і обробка інформації" № 18(94), 2003


169-170

Поновлено: 09.03.2005