Home English

ВИПУСК 20 (96), 2004

Анотації

3MICT

ПOЛЯ ТА СИГНАЛИ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Кошовий В.В., Романишин І.М. Оцінка напружено-деформованого стану і деградації конструкційних матеріалів із використанням ультразвукової обчислювальної томографії
5-9
СеникТ. Д. Чисельне моделювання дифракційних властивостей багатоелементної ?ратки біля межі двох середовищ
10-16
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ

Юзефович Р.М., Михайлишин В.Ю., Яворський І.М. Компонентне оцінювання характеристик регулярного ходу стохастичних циклічних навантажень


17-22
Поліщук О.Д. Про вибір оптимальної динамічної системи з даного класу еквівалентних систем
23-28
Borys A.Some remarks on equations describing “linear” or nonlinear nearly sinusoidal oscillators in the frequency-domain
29-31
Лозинський О.Ю., Щербовських С.В. Розрахунок методом фаз коефіцієнта готовності об’єкта зі швидкозношуваним елементом
32-37
Яворський Б.І. Побудова функціонала відношення правдоподібностей для сигналів з розсіяним спектром
38-43
Заяць В.М. Порівняльний аналіз моделей об’єктів та процесів
44-49
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сопрунюк П.М., Івасів І.Б, Червінка Л.Є., Червінка О.О.,Семенюк О.М. Дослідження характеристик півциліндричного оптичного сенсора аналізатора дисперсного складу щільних полідисперсних середовищ


50-57
Нічога В.О., Сопільник Л.І., Грудзінський Е., Дуб П.Б., Каракай С. В. Особливості вимірювання електромагнетних полів під час визначення рівнів техногенного випромінювання
58-63
Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Влах Г.І. Аналоговий помножувач на основі частотної модуляції
64-68
БоднарР. В. Метод цифрового масштабно-часового перетворення поодиноких і рідко повторюваних сигналів
69-74
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Муравський Л.І., Фітьо Н.В., Сахарук О.М. Формування полів переміщень деформованих поверхонь методами спекл-кореляції в задачах механіки руйнування


75-81
Личак О.В., Глова З.В., Кметь А.Б. Радіометрична корекція спекл-інтерферограм
82-86
Олійник О.Т., Вороняк Т.І. Контроль зсуву фаз між двома променями за допомогою спекл-інтерферограм
87-91
Косаревич Р.Я., Русин Б.П.Виділення границь зерен на металографічних зображеннях на основі ознак, сформованих за допомогою нормалей площин
92-96
Опир Н.В., Івасенко І.Б. Підвищення точності вимірювання кутів на зображенні з використанням перетворень Хафа
97-101
Камінський Р. Вплив завад на розпізнавальні властивості об’єктів
102-108
Деркач Б.Т., Кожан В.П. Комп’ютерний аналіз та реконструкція форми поверхні матеріалів за їх зображеннями
109-114
Воробель Р.А. Берегуляк О.Р. Розширення можливостей методу підсилення локальних контрастів зображення
115-120
АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ткаченко Р.О., Павлюк О.М., Ткаченко П.Р. Особливості тренування нейромереж прямого поширення за методом К найближчих сусідів


121-126
Кузьмін О.В., Журавчак Л.Є. Моделювання однорівневої структури web-сайта
127-131
Зербіно Д.Д.Клітинний автомат на основі циклічних потоків даних
132-136
Фаді Аль-Келані. Особливість компресії мовних сигналів наоснові використанняортогональних перетворень
137-142
ЮВІЛЕЇ

Лев Аронович Синицький (до 80-річчя від дня народження)


143-144

Поновлено: 09.03.2005