Home English

Відбір і обробка інформації, № 32(108), 2010

Анотації

3MICT

ПОЛЯ ТА СИГНАЛИ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Кулинич Я. П., Куриляк Д. Б., Коваль О. С. Розсіяння електромагнітного поля малою круговою тріщиною в електропровідному півпросторі
5-10
Андрійчук М. І. Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення
9-15
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА СИСТЕМ
Яворський І. М., Юзефович P. M., Кравець І. Б. Виділення детермінованої складової періодично нестаціонарних випадкових процесів методом найменших квадратів
16-25
Мацько І. Й., Кравець І. Б., Яворський І. М. Спектральні властивості вібраційного сигналу деталі з тріщиною
26-34
Івасів І. Б. Відтворення просторової мезоструктури полідисперсних порошкових матеріалів за сигналом сенсора дифузного відбивання світла
35-43
Заболотній С. В. Розклад випадкових величин у тригонометричні стохастичні ряди
44-49
Дияк І.І., Заяць М. В., Макар І. Г. Чисельна реалізація однорівневого МСЕРЗ (FETI) методу для плоскої задачі теорії пружності
50-55
Стружевскі П. Числова оцінка нагріву алюмінієвих листів від енергії блискавок
56-60
ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Сорока С. О., Мезенцев В. П., Каратаєва Л. М. Зв'язок сейсмічної активності з атмосферним інфразвуком
61-66
Щербовських С. В., Лозинський О. Ю., Сахарчук Т. М. Розрахунок інтенсивності потоку відмов дубльованої системи з навантажувальним резервуванням
67-73
Кошовий В. В., Лозинський А. Б., Івантишин О. Л., Харченко Б. С, Лозинський Р. А. Використання цифрового радіометра на базі декаметрового радіотелескопа УРАН-3 для спостереження Сонця
74-79
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
Капустій Б. О., Надобко О. В., Репік В. М. Розпізнавання зображень за допомогою цифрових фільтрів з модифікованими імпульсними характеристиками
80-85
Мельник Р. А., Каличак Ю. І. Пошук образів за силуетами яскравості зображень
86-92
Максименко О. П, Нечипорук С. А., Ільчишин Б. Д. Дослідження впливу локальних деформацій поверхні на амплітуду кореляційного сигналу у процесі обробки зображень
93-97
Кобасяр М. І., Корній В. В., Косаревич Р. Я., Русин Б. П. Глобально-локальний метод для сегментації та аналізу зображень зерен металів
98-102
Воробель Р. А., Івасенко І. Б. Морфологічне покращання зображень з використанням логарифмічних перетворень
103-109
МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поліщук Д. О., Поліщук О. Д., Яджак М. С. Порівняння методів оцінювання складних систем

110-118
Поліщук О. Д., Тютюнник М. І., Яджак М. С. Організація паралельних обчислень для локального оцінювання якості функціонування складних систем
119-124
Козак Ю. Я., Стахів П. Г., Струбицька І. П. Розпаралелення алгоритму оптимізації параметрів дискретних динамічних моделей на масивно-паралельних процесорах
125-130
Воробель Р. А. Конструювання алгебр логарифмічного типу
131-143
Події
Яворський І. М. Співпраця Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України з інститутами Північноатлантичного Альянсу (НАТО) в області теорії сигналів
144

Поновлено: 21.06.2006