"Відбір і обробка інформації"

Домашня сторінка Цілі та проблематика Публікаційна етика Редакційна колегія Правила для авторів Укр En"Відбір і обробка інформації" є міжвідомчим збірником наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України. Журнал був заснований у 1965 році.
Цей журнал висвітлює результати досліджень наступних проблем:
  1. поля та сигнали в неоднорідних середовищах;
  2. математичні моделі сигналів та систем;
  3. обробка вимірювальної інформації;
  4. обробка зображень та розпізнавання образів;
  5. алгоритмічне та програмне забезпечення.
Збірник розрахований на спеціалістів із математичного моделювання, фахівців з теорії сигналів, обробки та розпізнавання образів, неруйнівного контролю матеріалів, інформаційно-вимірювальних і обчислювальних систем.
ISSN 0474-8662 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:: Серія КВ, № 3297 від 15 червня 1998 р.
Журнал індексується в:
  1. Google Scholar
  2. Vernadsky National Library of Ukraine
  3. CrossRef
  4. WorldCat
Періодичність: 1-4 на рік.
Статті можна переглянути на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського .
Last updated: 31.01.2020